פרולוג לעיצוב תעשייתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים