נתוני השראה, שיטות מחקר יצירתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נתוני השראה, שיטות מחקר יצירתי

קוד
6300345
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 9:00 - 13:30

הקורס מקנה כלי מחקר וחשיבה המתבססים על אינטואיציה, רגישות ויצירתיות. נתוודע לשדה המחקר היוצר, לשימוש באסתטיקה ככלי לעיצוב התנהגות, לעזרים תרבותיים ועיצוב ספקולטיבי. ננתח מקרי מבחן של תהליכים ופתרונות עיצוביים ונתרגל תהליכים פתוחי-קצה של התנסות אמיתית בשטח.