קורס הכנה מבוא לקוד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס הכנה מבוא לקוד

קוד
63116467
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר קיץ
-

תוכנה אלגוריתמית היא הבסיס לכל הפעילות הדיגיטלית הסובבת אותנו וכרטיס הכניסה אל עולם היצירה הטכנולוגית אליו המסלול מזמין אתכם להצטרף. מטרת הקורס הינה לסגל יכולת לימוד שפת תכנות דרך לימוד הבסיס לתכנות: לוגיקה וחשיבה דיגיטלית/חישובית. הקורס יתמקד בלימוד דרך ובתרגול שפת Java בשימוש ב-Processing, תוכנה לקוד פתוח עם דגש על תוצר ויזואלי. תנאי סף לציון עובר, הגשת עבודה. הקורס הוא חובה עבור כל הסטודנטים במסלול למעט בעלי אוריינות קוד המוזמנים ליצור קשר עם שרית ולהמיר את הקורס בעבודה.