עתידים אפשריים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

עתידים אפשריים

קוד
63002337
שעות אקדמיות
2
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 18:00 - 19:30

במסגרת זו נזמין אורחים ואורחות ממספר דיסציפלינות ונציג מתודולוגיות עיצוב שונות לחשיבה על תרחישים עתידיים אפשריים ועל טווח האפשרויות של מעצבים ומעצבות בתוכם. ננסה לקרוא בהקשרים שונים אי ודאות בעתיד הקרוב והעתיד הרחוק ונבחן אופנים שונים בהם תעשיות, סביבות וצורות חיים עשויות להשתנות. נצביע על דרכי פעולה ומחשבה ועל היכולת לבנות עולמות, ליצר עתידים חלופיים או לחשוב אחרת על ההווה בכדי לעודד לקיחת אחריות, הנעה לפעולה ויצירה. הקורס הינו חובה לכל הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בשנה א - סטודנטים.ות משנים מאוחרות יותר מוזמנים.ות להצטרף למפגשים