נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12709
שעות אקדמיות
30
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 9:00 - 10:00

הדרך ליצירת אמנות טובה רצופה בטעויות, קפריזות, והחלטות שניתן לקרוא להן שרירותיות. לא את כולן אפשר למלל. הניסיון להמשיג אותן חוטא למטרה. לעיתים הוא הכרחי. מתוך הבנות אלה נערוך מפגשים אישיים, בהם ננסה ליצור מרחב שיחה שיכול לתפקד כיצירה עצמאית. הקורס כולל מפגש ראשון קבוצתי ומחויבות לשלושה מפגשים אישיים לפחות.