יסודות ותרגול התפירה (קב' א') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יסודות ותרגול התפירה (קב' א')

קוד
30061
שעות אקדמיות
120
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 9:45 - 13:45

הכרות ותרגול בשיטות ובטכנולוגיות בסיסיות של תפירה בקורס ילמדו הסטודנטים ויתרגלו שיטות וטכנולוגיות בסיסיות של תפירה.