יסודות ותרגול התפירה (קב' ב') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יסודות ותרגול התפירה (קב' ב')

קוד
30061
שעות אקדמיות
120
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:30 - 18:30

בקורס ילמדו הסטודנטים ויתרגלו שיטות וטכנולוגיות בסיסיות של תפירה.