עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א')

קוד
30044
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 14:00

בקורס ירכשו כלים בסיסיים של תדמיתנות ודיגום, יפותחו מיומנויות בסיסיות של תפיסה ויישום בין דו ממד לתלת ממד; התבוננות ומחקר של מבנה הגוף כבסיס לבגד, למידת מושגי יסוד בתדמיתנות, שיטות סימון ומדידה, שרטוט טכני, בניית גזרות יסוד ופיתוחן, דיגום חופשי.