גיבורת תרבות - טכניקת סריגה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

גיבורת תרבות - טכניקת סריגה

קוד
300317
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 14:00

בימים סוערים אלו של אלימות על רקע גזעני, של סוגיות הגירה מסיבית אל תוך אירופה, של טשטוש הגבולות ומגדרים, צפות ועולות שאלות של זהות הפרט , מקומו ומעמדו בקרב הקולקטיב. המטרה של הגישה הרב- תרבותית היא לייצר חברה חדשה, מתוך הכרה שהטרוגניות מתאפשרת בזכות תנועת הנדודים ויוצרת אינטגרציה בין מגוון התרבויות. הגישה הנ"ל, מציפה סוגיות אותם נחקור בקורס כגון: מגוון עולמות שונים, פתיחות להבדלים, הקושי בקבלת האחר, הדגשת הזהות האינדיבידואלית על חשבון שייכות לקולקטיב, הפלואידיות בין הקבוצות וההיברידיות החדשה שהיא מייצרת. ‏בשלב השני נכניס את מקומה של היצירה בתוך החלל הגלובלי, נבחן את תהליכי היצירה ותוצאותיה, את כוחה ואמצעי הביטוי שלה.