Virtual Production with Unreal Engine | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

Virtual Production with Unreal Engine

קוד
84498
שעות אקדמיות
120
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30

קורס צילום מעשי בו נלמד ליצור דימוי מבוסס מחשב (Computer Generated Imagery – CGI ) במרחב יצירה חדש בו העולם הפיזי והדיגיטלי נפגשים במרחב ההפקה הוירטואלית.

כדי ללמוד צילום בעולם הווירטואלי נשתמש בתוכנות גרפיקה זמן אמת (Unreal Engine) אשר מאפשרות להתנסות בתהליכי צילום Live כפי שאנו מכירים אותם מעולם הצילום המסורתי. במהלך הקורס נלמד ונגדיר מושגים מוכרים כמו : אור וצל, תנועה וסאונד, סטילס ווידאו, סביבה ומקום, דיוקן ודמות – במרחב הווירטואלי החדשני .

הקורס יתקיים בסטודיו חדש וייעודי של המחלקה לצילום ״Virtual Production Studio״ אשר יספק את התשתית הטכנולוגית.

 

חלקו הראשון של הקורס הינו סדנה מעשית מרוכזת בתוכנת אנריל  שתתקיים במהלך סמסטר א'.

שיטת העבודה המרכזית בקורס זה היא ההפקה הוירטואלית: מרעיון – ועד ליצירת הדימוי, הוידאו והסטילס - כולם דימויים מבוססי מחשב. הקורס יכלול הרצאות תיאורטיות שיעסקו בהשלכות של CGI בעולם האמנות העכשווי ובאופן שבו וידאו, נרטיב ושפה ביקורתית באים לידי ביטוי במדיום זה. במהלך הקורס נעמוד על הקשרים והסתירות בין פעולת הצילום הקונבנציונאלי לבין יצירת  דימוי מבוסס מחשב (CGI) תוך כדי בחינת עבודות וידאו וצילום עכשוויות ועיון באופנים השונים והייחודיים של יצור דימויים מבוססי מחשב.   בחציו השני של הקורס, כל קבוצת סטודנטים תפיק יחד פרויקט בעזרת הכלים שלמדנו.