הדימוי הנע – וידאו, אנימציה ומיצב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הדימוי הנע – וידאו, אנימציה ומיצב

קוד
84479
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

 

הקורס מציע היסטוריה נרחבת של אופני ההתפתחות השונים של וידאו, אנימציה ומיצב בסביבת האמנות במאה העשרים ובימינו תוך התמקדות בתפיסות זמן וחלל. הקורס יחקור וינתח מגוון רחב של טכנולוגיות הדימוי הנע על יחסיהם רב-הפנים להיסטוריה של האמנות החזותית, לקולנוע, לסאונד ולפרפורמנס תוך כדי דיון ופיתוח חשיבה ביקורתית.

במהלך הקורס נבחן באופן ביקורתי את תפקיד התרבות בתקופה של קונפליקט וגלובליזציה, ואת מעמדה של היצירה      האמנותית העכשווית כמשקפת תהליכים היסטוריים, מייצרת הקשרים בין העבר להווה, ואף מעצבת נראטיבים חלופיים בעידן של תהפוכות פוליטיות, אי-שקט חברתי, אקטיביזם פוליטי וחוסר וודאות איזורי.

תפקידו העיקרי של קורס זה הוא להציע מסגרות רעיונית לחשיבה של ההיסטוריה והאסתטיקה של אמנות הדימוי הנע דרך האמנות המודרנית והעכשווית, וכן מסגרת מתודולוגית דרכה הנושאים השונים יבחנו באמצעות שיטות עבודה ספציפיות. בכך, להניח יסודות להבנה ברורה של אופן עבודתם של רעיונות מרכזיים ופרקטיקות חדשניות של אמנים שהשפיעו על המימדים השונים המגדירים את הוידאו כמדיום אמנותי.