יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילום

קוד
4042
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס עוסק באבני הבניין של מדיום הצילום, במהלכו יוקנו מיומנויות לעבודה בצילום סטילס תוך יצירת רצף בין תאוריה ופרקטיקה. 

בסמסטר א' יתורגלו נושאים טכניים קצרי מועד בצילום דיגיטלי בנושא מצלמה, חשיפה, אור, צבע, פריים, פרספקטיבה ועדשות בתנאים משתנים.   בסמסטר ב' נבנה מודל של תהליך עבודה בשלבים העושים שימוש מושכל בכלים אלה, נלמד עריכה, תחביר, חידוד יכולת ההתנסחות בשפת הצילום ויצירת דימויים בהם השלם גדול מסך חלקיו במטרה לבנות גופי עבודה מורכבים.  

תוצאות למידה:

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט.ית ת.יוכל להשתמש ביכולות הטכניות המרכזיות של מצלמה דיגיטלית. ות.יפתח מיומנות בניצול תאורה סביבתית לטובת יצירת הדימוי.

הסטודנט.ית  ת.יכיר מושגים וויזואליים בסיסיים מהם ניתן להתחיל ולנסח שפה חזותית, לבנות גוף עבודה מורכב ולפתוח חשיבה מדיומלית.