דיוקן גוף – הגוף האמפירי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

דיוקן גוף – הגוף האמפירי

קוד
4306
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יועבר על ידי הרצאות פרונטליות ומצגות. בתחילת נושא מוצגים מספר רעיונות ובהמשך, על ידי מתן דוגמאות, אני מרחיב ומעמיק בו.

 

בקורס זה עומד במרכז הדיון עמדות שונות ביחס לדיוקן ולגוף.

נדון בעזרת טקסטים ועבודות של יוצרים מתקופות שונות ודיסציפלינות שונות בגישות וביטויים מגוונים ביחס לדיוקן וביחס לגוף.

במהלך הקורס נדון על היחסים שבין אמנות וצילום בפרט, למציאות, יחסי סובייקט אובייקט, עמדות מגוונות ביחס לסובייקט ומה מכונן אותן, ונצביע על סימפטומים פוסט מודרניים ומה השלכתם על היום יום.

הגוף האמפירי: עמדה ממיינת ביחס לדיוקן\גוף הבונה ארכיון של דיוקן\גוף ושואפת לתיאור אובייקטיבי. לצילום, כבר בתחילתו, היה תפקיד מרכזי בניסוח של ארכיון וכמרכיב משמעותי בהתפתחות המדעים האמפיריים במאה ה19.

נדון בהתפתחות הארכיון המשטרתי במאה ה19 והאג'נדות השונות שהשפיעו על כינונו. נמשיך לדון בצילום במאה ה20 ו21 שממשיך תפיסה ממיינת, טיפולוגית ויוצר נרטיבים פסאומדעיים.

הגוף האחר: מי הוא האחר והאם ניתן לייצג אותו, להגדיר אותו, למפות אותו. ניראה עבודות שמתעסקות באחר כאקט מגויס או כאקט אישי משחרר. נראה עבודות שדנות בקהילות, ביחידים ואף באחרות שבתוכנו.

 

תוצאות למידה:

 

בסיום הקורס הסטודנט יבין ויכיר טוב יותר את המהות של מידיום הצילום ומתוך כך יכולת לנתח את משמעויות הנושא בו הסטודנט עוסק, ולטעון טענה מנומקת בנוגע אליו. כמו כן זה יעזור לסטודנט לפתח שפה חזותית יחודית ובו זמנית מודעות למסורת.

בסיום הקורס על הסטודנטים/ות להגיש עבודה שבוחנת את אחד הרעיונות שעלו בקורס, ומנתחת אותו על ידי מתן דוגמאות וניתוחן.