מבוא לצילום בסטודיו עקרונות בצילום מבוים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לצילום בסטודיו עקרונות בצילום מבוים

קוד
54029
שעות אקדמיות
112
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

תיאור הקורס

הצילום המבויים מאפשר לצלם לברוא עולם המתרחש בסטודיו או בלוקיישין נבחר. הקורס יתמקד ברכישת הכלים ליצירת עולם מבויים, אותו מתכננים בקפידה מבחירת האובייקטים והרקע, דרך בניית הקומפוזיציה ובימוי הדמויות, ועד להחלטה על זווית הצילום ואופי התאורה. הקורס מאפשר לסטודנטים לערוך היכרות ראשונית עם תהליך העבודה בסטודיו ובהתנסות בצילום המבוים. ליבו של הקורס יתקיים כסדנה מעשית בקבוצות קטנות. נעבוד עם מצלמות בפורמטים שונים הן בסרט צילום והן בפורמט דיגיטאלי. נלמד להכיר את ציוד התאורה והאביזרים המשמשים אותנו בסטודיו. הסטודנטים יקבלו משימות בצילום מבויים אותם יבצעו במהלך השיעור. בסיום הקורס כל אחד/אחת מהסטודנטים יציגו גוף עבודות עליו יעבדו במהלך השנה מחוץ לשעות השיעור. מערך השיעורים מורכב מתיאוריה עיונית, ניתוח גופי עבודה של מאסטרים בתחום, עבודה מעשית וביקורת.

 

תוצרי הקורס: הסטודנטים יגישו במהלך השנה תרגילים שיצולמו במסגרת השיעורים. בסוף השנה כל סטודנט יגיש פרויקט אישי- סדרת עבודות מבויימות בסטודיו או בלוקיישן. הפרויקט יצולם מחוץ לשעות השיעור תוך ליווי של המרצה.

בסיום הקורס הסטודנטים ידעו להקים סט בסטודיו או בלוקיישן, לעשות שימוש מושכל במבזקי אולפן לבניית תאורה, לצלם (ללא הטיות) במצלמה טכנית 4x5, לתכנן ולמדוד תאורה, לצלם במצלמה דיגיטאלית ישירות למחשב (tethered mode).