מבוא לצילום בסטודיו עקרונות בצילום מבוים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לצילום בסטודיו עקרונות בצילום מבוים

קוד
54158
שעות אקדמיות
112
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מתמקד ברכישת כלים ליצירת תצלומים מבוימים שתוכננו בקפידה. הקורס נשען על שלוש רגליים: הלימוד התיאורטי, ההתנסות המעשית, ולבסוף – הכנת עבודה אישית מסכמת, שתוכיח יכולת פיתוח של רעיונות ותחושות לכדי תוצר ויזואלי מובנה (בצורת תצלום).

במוקד הקורס נעסוק בהרחבה בסוגיית התאורה: נלמד להרגיש את האור, להתאים אותו לצילום, להשתמש ולשלוט באור הקיים בלוקיישונים (אתרי צילום) שונים ובשעות-יום שונות, או לעצב סטים בסטודיו תוך שימוש בתאורה מבוקרת.

מערך השיעורים יורכב מחלקים תיאורטיים, מהיכרות וניתוח עבודות של צלמים מוכרים בזירת הצילום המבוים, ומהתנסות מעשית בקבוצות קטנות. נכיר באופן מעמיק ויסודי את השימוש בציוד ובטכניקות רלוונטיות: המשתתפים ילמדו שימוש מושכל במצלמה דיגיטלית, ירכשו התנסות בסיסית במצלמה טכנית, ובשימוש באביזרי-תאורה לעיצוב אופי הסט והאווירה הרצויה. התלמידים/יידרשו להגשת מטלות לימודיות שוטפות, אשר יידונו במפגשים הקבוצתיים.

הקורס יתקיים במתכונת של מפגש קבוצתי והתנסות עצמאית בסטודיו פתוח – אחת לשבוע לסירוגין.