וידאו אקט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

וידאו אקט

קוד
84457
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

בין מציאות חיצונית ופנימית, וידאו, על המורכבות ומכלול הפנים בו הוא פועל, עומד במרכזו של הקורס. מ״הפורטאפק״ של  SONY ועד למצלמת האייפון, מאחורי העדשה או מלפניה. מצלמת הוידאו היא מראה, מצלמת הוידאו היא חלון.

בקורס  VIDEO AC נעסוק באופן שבו מרחב הוידאו מגדיר מחדש את הגוף הנע , הגוף החי  - כדימוי, כפסל, כאובייקט – וכפעולה. נתייחס למצלמה  כהמשכו  של הגוף,  כהארכה של הגוף,  או תחליף שלו.  שיטת העבודה בקורס תתמקד במצבים ״פרפורמטיביים״ של הגוף  על הסקלה הרחבה של הPREFORMENCE ובאמצעותו. קורס זה מתאים ליוצרים/ות  בוידיאו המעוניינים/ות לפתח שפה אישית מורכבת בסביבת עבודה ביקורתית, הבוחנת מושגים ושאלות מרכזיות בוידיאו ארט – ובהתייחסות לגוף ולפעולה.