פוטוריזם ירושלמי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פוטוריזם ירושלמי

קוד
84484
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 11:00 - 12:00