מבט שני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבט שני

קוד
84488
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

מבט שני הינה פעולה מינורית: שימת לב וקשב של מבט במוכר לנו, בפעם השנייה. פעולה המבקשת לחלץ תובנות עמוקות יותר מהדברים המזדמנים ומסרבת לראות בהם אינפורמציה חזותית חולפת.

בקורס נלמד לסגל דרכי עבודה חדשים, שאינם בהכרח שיטות העבודה המוכרות או הנוחות ביותר לסטודנטים עד כה: לרבות התחייבות ממושכת לנושא, משמעת של מבט ודרכים נוספות שמטרתן להוביל את תוצריי העשייה לתרגום חדש עבור כל מה שנתפס כשגור, זניח, רגיל, יומיומי.

הקורס ילווה בהרצאות פרונטאליות קצרות שידגימו מהלכי עבודה וגישות התבוננות מגוונות סביב נושאים קונקרטיים. מתוכם ננסה להבין הקשרים מתבקשים בין מהלך אסטרטגי ("איך אני עושה") והנושא המתגבש ("על מה אני מדבר.ת). במרכזו של השיעור נעמוד על האפשרויות לחבר בין תמות מרכזיות אוניברסליות לבין העניין האישי/ אינטימי של כל אחד/ת מהמשתתפים. ננסה להתגבר על קונפליקטים שבין אוטוביוגרפיה והצורך להיות מובן בהקשרים רחבים יותר ובין מחשבה "מופשטת פרטית" מול קונקרטיות של דימוי.

בקורס ידרשו הסטודנטים/ת לתוצרים וויזואלים שיופקו על-ידם סביב בחירה תוכנית מוקדמת שתעשה מתוך מאגר תוכן שישלח אליהם לקראת פתיחת השנה. בהמשך לכך ובהתאמה, יהוו הגשת עבודות משיעור לשיעור והדיון הכיתתי את הבסיס והתשתית לשיעור