מבוא לוידאו נרטיבי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לוידאו נרטיבי

קוד
4618
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יפגיש הסטודנטים עם מגוון הגישות, הז'אנרים והמהלכים אותם מכילה ומאפשרת אמנות המבוססת על טכנולוגית הוידאו. אנו נבחן את רגע ההופעה של טכנולוגיית הוידאו כמדיום אמנותי ביחס לראשית הקולנוע, לטלויזיה, לאמנות פלסטית ולצילום ונצביע על מערך ההקשרים, והזיקות שבינו לבינם, בטרם ננסה לנסח בעצמנו את מקומו הייחודי של המדיום הצעיר הזה.

בלב הקורס נמצאת ההכרה כי החומר ממנו עשוי הוידאו הוא "זמן" ספציפי המתרחש במרחב וכי השליטה בזמן והכפפתו לחזון האמנותי היא שמאפשרת את קיום העבודה. ינתן דגש מיוחד לצילום תיעודי וישיר אל מול המציאות ולבניית נראטיב מבוסס דימויים על ציר זמן.

הסטודנטים יתבקשו ליצר עבודות וידאו במסגרת כ-3 תרגילים בכל סמסטר אשר יעמדו לדיון וביקורת בכיתה וכן יתנסו הסטודנטים בכתיבת ״תסריט קצר ודוקומנטרי״ ובצילום עבודה דוקומנטרית קצרה בוידאו שהיא עבודת הסיום של הקורס.

 

תוצאות למידה: בסיום הקורס יפתחו הסטודנטים יכולת התבוננות והעמקה בעבודות וידאו תוך קשירתן למדיומים אחרים. הם ידעו לפרש דימויי וידאו, בין עם מקורם בוידאו או לא ובין עם הם בתנועה או לא, בתוך הקשרים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים. בנוסף יוכלו הסטודנטים לייצר עבודות וידאו אישיות ומהוקצאות, לנסח משמעות תוך חשיבה ביקרותית אודות עבודותיהם ומה שמוצג בפניהם וכן לפתח יכולת מילולית לנסח את עמדתם באופן בהיר ומושכל.

נלמד על אופני עבודה והפקה שונים במדיום הוידאו ונתמקד על שלבי עבודה שונים משלב הרעיון עד להצבה כגון: תרגום של הקונספט לתסריט, פירוק התסריט לשוטים, קומפוזיציה, בימוי שחקנים, אסתטיקה וקצב של הוידאו.

בסיום הקורס יועמדו להערכה יכולות הלמידה, הטמעת התכנים, השימוש בכלים ובמיומנויות שיועברו לסטודנטים, הכישרון והמחויבות האישית דרך בחינת ההתקדמות של כל סטודנט בהגשת המטלות ובדיון שמתפתח סביבם.