מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נע

קוד
84466
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

תקציר הקורס ומטרותיו:

אמנות הסאונד היא תחום אמנותי שבו הצליל משמש כמדיום. מדובר בסוגת אמנות שהיא

בין-תחומית ומבוססת על ידע בתחומים רבים ומגוונים: החל מהאספקטים הפיזיקליים של הצליל, דרך סוגות של אמנות חזותית ועד לסוגיות המעסיקות כיום את האמנות העכשווית.

 

מטרת הקורס: לפתח את ההבנה המושגית והקונטקסטואלית של סוגה זו, תוך שימת דגש על הקשרים שלה עם דיסציפלינות אחרות ומתוך מחויבות להקניית כלים חדשים ולהעמקת ההבנה של הסטודנטים את עבודתם.

הקורס יעסוק בעיצוב פס קול לתמונה בהקשר של הקשבה, צפייה, טכניקות הקלטה ועריכת סאונד, דרך גישות שונות לקומפוזיציה ולהצבה בחלל, ובקשר שבין סאונד לצילום.

תוצאות למידה:

לקורס פן תיאורטי ופן מעשי:

פיתוח הכישורים היצירתיים של הסטודנט מתוך באמצעות תרגול מעשי, מחקר תיאורטי וחשיבה ביקורתית. במהלך הקורס יחקרו הסטודנטים מסגרות תיאורטיות וגישות אסתטיות שונות לשימוש בהקלטות ובהפקת סאונד כחומר מוסיקלי ואמנותי וירכשו כלים הכרחיים בשמיעה, בהקשבה וביצירה של סאונד,  שיאפשרו להם (עם סיום מוצלח של הקורס) ליצור פס-קול (או לבחור בפס-קול) שישרת את היצירה שלהם בצורה המתאימה והטובה ביותר.

בנוסף – יקבלו הסטודנטים ידע בסיסי לגבי הכלים והמושגים הקשורים בעבודה על (ועם) סאונד באופן שיאפשר תקשורת גבוהה עם אנשי סאונד מקצועיים מתוך שפה משותפת.

שילוב בין התנסות ביצירה לצד ניתוח, דיון וביקורת מצד שני - יעזור לסטודנטים לחדד אינטואיציות בעבודה על סאונד.