צילום, צופה, חלל יחסים בין צילום כדימוי ואובייקט – לחלל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום, צופה, חלל יחסים בין צילום כדימוי ואובייקט – לחלל

קוד
4719
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

במסגרת הקורס נבחן ונעמיק את היחסים בין הצילום כדימוי וכאובייקט לבין החלל בו הוא מוצג והמפגיש אותו עם הצופה.

מרכז הכובד של הקורס ינוע סביב שאלות הקשורות לאופן שבו גוף עבודה מתרגם לתוך מקום.

נדון בהרחבה בשאלות של הצבה וחלל (פורמט, גודל, חומריות, עריכה, סוג החלל ואופני התלייה) ונבחן כיצד אלו מנסחות קריאות שונות של העבודה, כמו גם את ההשפעה שלהן על תוכן העבודה והמפגש עם הצופה.

תוך שימת דגש על הצילום כמדיום הפועל בשדה האמנות, נבחן גישות ומוטיבציות שונות בצילום והצבה שלו באמצעות ביקור בתערוכות, מפגש עם אמנים והרצאות, כמו גם הגשות, תרגילים ופרזנטציות אשר יובאו לביקורת ודיון כיתתי.