דיוקן גוף – הגוף הגרוטסקי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

דיוקן גוף – הגוף הגרוטסקי

קוד
496060
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס זה עומד במרכז הדיון עמדות שונות ביחס לדיוקן ולגוף.

נדון בעזרת טקסטים ועבודות של יוצרים מתקופות שונות ודיסציפלינות שונות בגישות וביטויים מגוונים ביחס לדיוקן וביחס לגוף.                                                                            במהלך הקורס נדון על היחסים שבין אמנות וצילום בפרט, למציאות, יחסי סובייקט אובייקט, עמדות מגוונות ביחס לסובייקט ומה מכונן אותן, ונצביע על סימפטומים פוסט מודרניים ומה השלכתם על היום יום.

 

פלוקסוס ואמנות גוף: אחד הביטויים החריפים והטוטאליים היוצאים נגד היגיון הקפיטליזם, נגד הדיכוי וההיררכיות אותו הוא מייצר. כל זה לרוב בעבודות מיצג אשר מתנגדות לאמנות כסחורה וחרושת תרבות.

 

הגוף הגרוטסקי: המעבר משימוש בגוף כאקט חתרני פוליטי אל הסייבורג והגרוטסקי. בשלושה עשורים אחרונים מקבל מופע הגרוטסקי במה יותר משמעותית ונרחבת ובדיסציפלינות שונות, ויש לכך סיבות רבות. 

ניראה עבודות שמפרקות, מעוותות ומטשטשות את הגוף האוטנטי(?)

ואיך זה משליך על הסובייקט ה"לובש" את הגוף כטקסט הפתוח לפרשנות.

 

תוצאות למידה:

בסיום הקורס הסטודנט יבין, ידע לפרש ולהעריך את משמעויות היצירה ואת השפעתה החברתית, הסביבתית, התרבותית, והפוליטית. כמו כן הסטודנט יוכל לנתח את משמעויות הנושא בו הוא עוסק, ולטעון טענה מנומקת בנוגע אליו.