תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואלית

קוד
4700
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30

תקציר הקורס ומטרותיו:

 

הקניית יכולת להבין שפה ויזואלית תוך הדגשת החפיפה בין מה שהעין רואה בצורה פיסיקלית לבין מה שהאדם מבין באופן פסיכולוגי.

לעורר את המודעות ביחס לקומפוזיציה ולהצביע על הפער שבין המציאות לבין הטקסט הוויזואלי.

לעורר את הרגישות לצבע והמודעות לאפקטים שניתן לייצר על ידו.

מהו קצב ומהירות הקו, מהי איכות הכתם ומורכבותו ואיך ניתן לבטא את תחושת הפלסטיות של האובייקט ואת כתב היד של הסובייקט.

את התכנים הנ"ל נפנים דרך חווית הרישום והציור, חוויה חושית, תודעתית ורוחנית.

 

תוצאות למידה:

 

בסיום הקורס הסטודנט יפתח את יכולת ההתבוננות שלו. יכולת לפרק דימוי, להבין אותו ואת מרכיביו הצורניים, לדמיין מיקטע בדו מימד בהסתכלות על תלת מימד, להשתמש בתחביר צורני / חומרי / מחשבתי וכו' לשם העברת רעיון באופן מושכל, קריא ומקורי ואף לפתח שפה חזותית ייחודית.

שיטת ההוראה: הדגמה / עבודת סטודיו / מצגות / תרגילי בית