דיוקנו של זמן | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

דיוקנו של זמן

קוד
496053
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 16:00

בקורס נחשוב יחד על צילום תוך קריאה מודרכת בדימויים ובטקסטים שדנים בסוגיות אסתטיות, פוליטיות ואתיות של מעשה הצילום, תוך מיקוד בצילום דיוקן, ובזמן כאלמנט שממסגר את התצלום. נתחיל ביחידת מבוא שתציע מסגרת מושגית משותפת לחשיבה על צילום, ובאמצעותה, בהמשך הסמסטר,  נחשוב על רגע הצילום, האירוע שנלכד בו, ועל יחסי הצלם והמצולם.

 

הקריאה של הקורפוס התיאורטי של מעשה הצילום תעשה תוך יצירת זיקות בין המחשבה התיאורטית לבין העשייה הפרקטית כצלמים וכקוראי תצלומים. במהלך הקורס ובסופו, יתבקשו הסטודנטים להגיב ביצירתם לטקסט מן הנלמד.