צילום וזהויות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

צילום וזהויות

קוד
84491
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס זה נכיר את הדיון העכשווי במושגי הזהויות מנקודות מבט שונות. שיח הזהויות הינו מרכזי, דינמי, פורה ומורכב, והצילום ממלא בו תפקיד מרכזי. זהויות כדיון מופיע בתרבות הפופולרית ובעבודותיהם של אמניםו/ות וצלמים/ות מקומיות/ים ובינלאומיות/ים.

במהלך הקורס נבחן זהויות שונות דרך מדיום הצילום – נדון באופן תיאורטי ומעשי בשאלות של זהות דרך צלמים, אמנים, קולנוענים ואנשי ביקורת תרבות מקומיים ובינלאומיים. נפתח שיטות עבודה אישיות המתמקדות בזהות כמנוע מחולל לפיתוח גוף עבודה צילומי וביקורתי מנקודת מבט אישית.

מטרת הקורס היא הקניית ידע רלוונטי וכלים רעיוניים ומעשיים לטובת חיזוק המודעות והערך העצמי. בתוך כך נשכלל מתודות עבודה אישיות, נמתח ונרחיב את גבולותיו של הצילום כמדיום וכשיטה.

 

המתודות העיקריות שייבחנו במסגרת השיעורים מבחינת תוכן ותהליכי עבודה :

1.      מקום: נבחן עבודות ואמנים אשר זהותם מוגדרת ומובחנת באמצעות מבט על טריטוריה, גיאוגרפיה, מרחב תרבותי, ביוגרפי, היסטורי ועוד

2.       גוף ודיוקן: נתמקד בסוגות צילומיות המעמידות במרכז את המבט על גוף, פנים, מוצא, מגדר, מיניות, יחסים ועוד.

3.      הצילום כמדיום ושפה: נבחן עבודות צילום הפונות פנימה, אל תוך שיח הצילום במטרה לבחון, להגדיר ולהרחיב את זהות המדיום ואת מעמדו המשתנה והמתפתח.

 

כבר בתחילת הקורס יבחרו הסטודנטים/ות את הפן האישי-זהותי איתו ירצו לעבוד. על בסיס מחקר היסטורי (הגותי ומעשי) נבחן יחד שלל זהויות במטרה לאתר תמות רלוונטיות לסטודנטים/ות המשתתפים/ות בקורס. דרך בנייה של גוף עבודה חדש, תבחן הזיקה החזותית (והרעיונית) לזהות העומדת בבסיסה.