צילום.אופנה.אובייקט – מחשבות על צילום, על אופנה ועל אובייקט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

צילום.אופנה.אובייקט – מחשבות על צילום, על אופנה ועל אובייקט

קוד
94455
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

במסגרת הקורס יחקרו הסטודנטים/ות זהויות משתנות בהקשרים מקומיים, מגדריים, תרבותיים ופוליטיים; יחד יחברו לדיאלוג שבין המצלמה לבין האובייקט או הבגד, כבעלי פוטנציאל טרנספורמטיבי בעיצוב הגוף. באמצעות יצירת הדימוי המשותף, נמשיג את היחס שבין הגוף הלבוש – לזמן ולמקום ונשאל אלו מושגים תרבותיים מובלעים בו. במהלך הקורס נבחן את מעמד היחסים שבין המעצב/ת והצלם/ת כמקובל בתעשייה וניצור מודלים אלטרנטיביים לשיתופי פעולה בין הדיסציפלינות; נשאל על זהותו של "צילום האופנה" ונברר מי בעצם צריך אותו בכלל.

הסטודנטים/ות יעבדו בצוותים משותפים משתי המחלקות וינסחו יחד מהלכים פרפורמטיביים בתוך מציאות משתנה.