תוכנית מתמחים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תוכנית מתמחים

קוד
94452
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:00 - 20:00