יסודות הצבע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יסודות הצבע

קוד
120000
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00