עיצוב מערכתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

עיצוב מערכתי

קוד
273012
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00