פרקטיקה מקצועית 4 תהליכי תכנון ובניה 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרקטיקה מקצועית 4 תהליכי תכנון ובניה 2

קוד
031
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 15:00