טכנולוגית בנין 5 מערכות בנין 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגית בנין 5 מערכות בנין 2

קוד
1000726
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 12:45 - 14:15