ועשית הישר והטוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ועשית הישר והטוב

קוד
510251
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:30 - 17:45