תרבות המערב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

תרבות המערב

קוד
202045
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 9:00 - 10:30