קורס כתיבה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס כתיבה

קוד
035
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 9:30 - 11:30