מבוא לאדריכלות נוף | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לאדריכלות נוף

קוד
026
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 15:00 - 16:30