טכנולוגית בניין 4-מערכות בנין 1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגית בניין 4-מערכות בנין 1

קוד
025
שעות אקדמיות
15
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 11:30