אמנות ישראלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אמנות ישראלית

קוד
1000011
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 8:30 - 10:00