בחירה אינסטלישן | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים