יסודות הצילום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות הצילום

קוד
20003
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00