יסודות הרישום א' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יסודות הרישום א'

קוד
20006
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00