שפת האיור א | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

שפת האיור א

קוד
20011
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00