שפת האיור ב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

שפת האיור ב

קוד
20012
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00