סוגיות בתולדות השואה והשפעתה על העם היהודי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סוגיות בתולדות השואה והשפעתה על העם היהודי

קוד
1000088
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:45 - 12:15