סטודיו 4 בנין מורכב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 4 בנין מורכב

קוד
003
שעות אקדמיות
120
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:15 - 14:15