סמינר מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב לשנה ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סמינר מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב לשנה ב'

קוד
231003
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 11:30 - 13:00

סמינר שנתי שמלווה את הפרויקט המרכזי לקראת השלמתו. במסגרת הסמינר נסקור מגוון של שיטות מחקר עיוניות ומעשיות בתקשורת חזותית, ומתוכן נבחר את שיטות המחקר המתאימות לכל סטודנטית וסטודנט בכל שלב בפיתוח הפרויקט - ואולי גם נגלה וננסח שיטות מחקר חדשות. בעזרת שיטות המחקר הנבחרות הסטודנטיות והסטודנטים יגבשו את הידע העיוני והמעשי הרלוונטי למימוש נכון ומוצלח של הפרויקט שלהם ויציגו את הידע הזה ואת תרומתו לפרויקט בסדרה של הגשות ביניים. ההגשה הסופית בקורס תהיה עבודת סמינר שתציג את תהליך המחקר ואת תרומתו לתוצר הסופי בפרויקט המרכזי.