אמנות עכשווית וחברה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות עכשווית וחברה

קוד
1700746
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

בקורס זה נעסוק בקשר בין אמנות עכשווית וסוגיות חברתיות. נסקור את התיאוריות הביקורתיות העומדות בבסיס הקשר בין אמנות וחברה ונבחן אמנות עכשווית העוסקת בנושאים של אקולוגיה, משבר גלובלי, פליטים, מגדר, מעמדות חברתיים, לאומיות ועוד. נלמד גישות תיאורטיות שונות ביחס לקשר בין שני התחומים ונלמד את עבודתם שאל אמנים/יות מודרניים ועכשוויים רלוונטיים.