תולדות האמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תולדות האמנות

קוד
1700747
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00

קורס זה הוא הראשון מבין שני קורסים שיוקדשו לעיון בתולדות האמנות המערבית. הוא יתמקד  בפרק הזמן שבין המאה השביעית לפנה"ס למאה ה-17: האמנות היוונית, האמנות הרומית, אמנות שלהי העת העתיקה ותקופת הנצרות המוקדמת, אמנות ימי הביניים, אמנות הקדם רנסנס והרנסנס, המנייריזם והבארוק.

כל אחד מהפרקים יילמד תוך בחינת זיקתה של האמנות הן לאירועים, לתרבות ולהלכי הרוח התקופתיים ו/או האישיים הן לאמנות העבר. לשון אחר, יצירות מתחומי הציור (האיור והפסיפס), הפיסול (והתבליט) והאדריכלות תיבחנה בהקשרים השונים (חברתיים וכלכליים, טכנולוגיים ומדעיים, מדיניים ודתיים, תרבותיים ואמנותיים) שבהם נעשו ושאליהם יועדו, מזה, וכחוליה בשרשרת של תולדות האמנות, מזה. כמו כן, לאורך כל הקורס תוצג אפשרות השפעתה של האמנות המערבית בפרק הזמן האמור על האמנות והתרבות החזותית בעת החדשה (כולל זו העכשווית), מתוך הנחה שאלו יילמדו לעומק בסמסטר ב'. דגש מיוחד יושם על יצירות מופת, מתוך כוונה לערוך דיון בהתנהלותה של האמנות בין העבר (שממנו היא שואבת השראה), ההווה (שעמו היא מקיימת דיאלוג) והעתיד (שעליו אפשר והיא משפיעה, באופן זה-או- אחר).

            לצד העובדה שהקורס מחויב להיבט ההיסטורי-כרונולוגי, ינוצל כל אחד מהפרקים לדיון בסוגיה מהותית כלשהי ללימוד תולדות האמנות, בפרט, והתרבות החזותית, בכלל (למשל: הזיקה למציאות; יופי וכיעור כמושגים מוחלטים ו/או כמושגים תלויי תרבות; יחסי-גומלין בין אמנות לאדריכלות ו/או בין טקסט לדימוי; קאנון, יצירת-מופת וקלאסיקה; מסורת וחידוש; תחייה והישרדות; מרכז ופריפריה).