הוליווד שעל הנילוס - תמות מרכזיות בקולנוע המצרי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הוליווד שעל הנילוס - תמות מרכזיות בקולנוע המצרי

קוד
1700749
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

מאז סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 סימנה עצמה מצרים, ובמיוחד קהיר, כבירת התרבות של העולם הערבי. מצרים, "הוליווד שעל הנילוס" כפי שכונתה בפיהם של חוקרי קולנוע, היא המדינה היחידה במזרח התיכון שפיתחה תעשיית קולנוע עצמאית עוד בתקופה הקולוניאלית, כשהיתה תחת שליטה בריטית. מראשיתו היה הקולנוע המצרים תוצר מובהק של חברה ותרבות הנתונות בסימן שינוי ותהליכים מואצים של מודרניזציה. ככזה, הוא שילב בין אסתטיקה וטכנולוגיה מהמערב לבין מרכיבים מקומיים - מצריים, ערביים ואסלאמיים, ושימש בין היתר ככלי להבניית תרבות וזהות מצרית מודרנית. על אף השינויים והטלטלות שעברה התעשייה לאורך השנים, הצליח הקולנוע המצרי לשמור על בכורתו, עם למעלה מ-4000 סרטים, והשפיע רבות על עיצוב התרבות המצרית, ועל זו הערבית בכלל. במהלך הקורס נסקור את תולדות הקולנוע המצרי ונתמקד במספר תמות עיקריות, תוך התייחסות להתפתחויות חברתיות ופוליטיות במצרים של המאה ה-20 וה-21. נצפה בסרטים מצריים ובקטעי סרטים, ונקיים דיון שיתבסס על קריאה טקסטואלית וקונטקסטואלית של הסרטים ועל קריאה ממוקדת של חומר הביבליוגרפיה, שיסייעו לנו לפענח "קודים" פנים-תרבותיים שיתרמו להבנת הסרטים וההקשר ההיסטורי והחברתי בו נוצרו.