סטודיו אמן | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו אמן

קוד
14520
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 17:30 - 20:30

שפת אם

המניעים של אמנים ואמניות ליצירה פלאסטית לוטים לעיתים קרובות בערפל עבור הצופים והיוצרים/ות עצמם. מתוך ערפל זה 

נוצרות פרקטיקות לעשייה שמגיבות למציאות אם מתוך מעורבות ואם מתוך הבדלות. 

במהלך הסמסטר ננסה לבחון את הדומה והשונה בתנאי העשייה של הסטודנטים תוך מתן דגש על שאלת ההווה וההתקלות שלו 

במניעים' בתנאים ובשאלות של זיהוי וזהות העולות ביצירה. 

נשאל יחד מה הופך יצירה לבת זמננו? האם תפקידה של אמנות להיות רלוונטית לצופים בני זמנה או שמה לתולדותיה, האם יש לאמנות כוח השפעה מעבר לשדה האמנות ומה החשיבות של תרומה וחידוש.  

המפגשים יסתמכו על דיונים, הצגה של רעיונות אישיים ביחידים ובקבוצות ובבחינה משותפת של תצוגות וארועים מההווה.