סטודיו אמן | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו אמן

קוד
14530
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 17:30 - 20:30

הסטודיו יעסוק בחשיפה למגוון רחב של דרכי ראייה ואופני ייצוג, אשר מרחיבים את גבולות השפה המתורגמת לאמנות, במטרה להתעכב על אופני היצירה, צורות ותנועות שונות, שיטות עבודה, אופני הביצוע ותהליכי העבודה של אמנים שונים. נעסוק בחקירת חללים, אתרים, מיקומים ומצבים שונים; בקשרי צופים ובעיצוב תערוכות ,ונתמקד בשאלת הצבת העבודות בחלל תוך התבוננות משותפת באפשרויות שונות ובהתנסות באמצעות תרגילים, בתפיסת חלל ובהתייחסות לאופן הראייה והתכנון של האמן.

הקורס נועד להקנות בסיס לחשיבה ויזואלית מקורית וביקורתית, ללימוד ולתרגול של יסודות השפה החזותית, לפיתוח ולחיזוק תהליכי עבודה במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי כמרחב שולט ומשפיע להפקת מהלכים תצוגתיים מבוקרים ולחשיפת הפוטנציאל היצירתי על צורותיו הרבות. בין היתר נעסוק בהבחנה בין סגנונות יצירה ובכלים אמנותיים, ביצירת דיון מהותי על היצירה, החלל והסביבה. נערוך היכרות עם שיח האמנות העכשווית בדיונים על יצירות אמנות ובהיכרות עם אמנים שונים.

בסיום מוצלח של הקורס יחשפו הסטודנטים לסוגי ידע וחומרים רבים, ישכללו את יכולת הצבת העבודות בחלל, ילמדו לפרש ולהעריך שלבים ומרכיבים חזותיים של שפת האמנות; יבינו כיצד עובדים עם רעיונות, איך מציגים את נושא העבודה האישי, וייחשפו לערכים להבנת משמעויות היצירה והשפעתה החברתית, הסביבתית, התרבותית, הכלכלית והמוסרית, שיסייעו להם בהטמעת שיקולים אלה בתהליכי העבודה שלהם.